Aangepaste informatiebijeenkomsten

Normaal gesproken organiseren de middelbare scholen van december tot en met februari verschillende open dagen, informatiebijeenkomsten en lesmiddagen voor basisschoolleerlingen en hun ouders. Vanwege corona is het helaas dit jaar niet mogelijk om grote groepen in de school te ontvangen. Daarom hebben de middelbare scholen in de regio Amersfoort gekeken hoe leerlingen van groep 8 toch zo goed mogelijk kennis kunnen maken met de scholen.

Hoe dat in z’n werk gaat, staat  hieronder]beschreven.

  • Op de scholen voor vmbo-gl/tl/mavo, havo en vwo/gymnasium
    De scholen organiseren open lesmiddagen voor de leerlingen van groep 8.
  • Leerlingen kunnen zich op de website van de school bij maximaal drie scholen opgeven om zo’n lesmiddag te volgen. Ze kunnen daarbij kiezen uit de scholen die passen bij het advies van hun bassischool.
  • Voor de ouders organiseren de scholen online informatiebijeenkomsten.
  • Ouders en leerlingen kunnen zich ook oriënteren door middel van de folders en de websites van de scholen. De scholen zullen daar zo goed mogelijk laten zien hoe het er op hun school aan toe gaat.
  • Voor ouders en voor leerlingen uit groep 6 en 7 is er dit jaar helaas geen gelegenheid om de middelbare scholen te bezoeken.

De scholen voor vmbo-b/k, vso en pro

  • De scholen organiseren informatiemomenten voor de ouders van leerlingen uit groep 8. Hoe ouders zich hiervoor kunnen inschrijven, staat beschreven op de website van de scholen.
  • De informatiemomenten zijn bij voorkeur digitaal. Wanneer deze toch op school plaatsvinden, volgen de scholen de coronamaatregelen van de overheid.
  • Voor de leerlingen zijn er kennismakings-/lesmomenten. Uitleg hierover staat op de website van de school.

Onder het kopje ‘Open dagen’ en op de website van de scholen leest u hoe elke school invulling geeft aan deze afspraken.