Veelgestelde vragen

1. Waarom werken de Amersfoortse scholen samen in de aanmelding?

De scholen in de regio Amersfoort willen sterke fluctuaties in het leerlingenaantal per school voorkomen. Een plotselinge sterke groei of krimp in leerlingen heeft gevolgen voor onder meer de personele bezetting en huisvesting en zet de interne organisatie van een school onder druk. Dit heeft tot gevolg dat tijd en geld bestemd voor het onderwijs moeten worden ingezet voor de organisatie en (tijdelijke) huisvesting.
De scholen in de regio Amersfoort hebben gezamenlijk meer dan voldoende ruimte om alle leerlingen te huisvesten. Daarom hebben de scholen afgesproken om per school een maximum te stellen aan de instroom. Wanneer zich bij een school meer leerlingen aanmelden dan het vooraf bepaalde maximum, wordt er geloot. De leerlingen die zijn uitgeloot, worden doorverwezen naar een van de andere scholen.

2. Waarom is er gekozen voor loting?

Loting is de meest eerlijke manier om om te gaan met een te groot aantal aanmeldingen. De praktijk van de afgelopen jaren heeft laten zien dat over-aanmelding slechts in enkele gevallen voorkomt. Het is niet de verwachting dat dit in de komende jaren zal toenemen, maar het is goed dat scholen dezelfde afspraken hanteren.

3. Hoe werkt de loting?

Alle scholen publiceren uiterlijk 26 januari op hun website het aantal brugklassen waarmee zij het komende schooljaar van start gaan. Wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal plaatsen in deze brugklassen, wordt er geloot. Dit gebeurt slechts in een enkel geval. Mocht loting nodig zijn, dan stuurt de school de uitgelote leerlingen op 11 april een bericht en meldt op welke scholen er nog voldoende plek is. De leerling meldt zich vervolgens uiterlijk 18 april aan op één van die scholen, rekening houdend met het advies dat hij/zij heeft gekregen. Of scholen verwachten dat loting voor hun school nodig zal zijn, kan het best bij de betreffende school worden nagevraagd. Op 19 april heeft iedere leerling een school gevonden.

4. Kun je een tweede of derde keus opgeven?

Een leerling meldt zich voor één school aan. In de regio Amersfoort is er een rijk aanbod aan goede scholen. Over-aanmelding komt slechts in een enkel geval voor en alleen dan wordt er tot loting overgegaan. Mocht een leerling uitgeloot zijn, dan heeft hij nog steeds veel te kiezen.

5. Mijn kind wordt uitgeloot. Wat nu?

Als uw kind wordt uitgeloot, ontvangt u 11 april een overzicht van de scholen die nog plaats hebben. Daaruit kunt u opnieuw een keuze maken en uw kind uiterlijk 18 april aanmelden. De plaatsing is tien weken na 1 april helemaal afgerond.