Welkom bij van Basis naar Brug

In de regio Amersfoort maken jaarlijks veel leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van de basisschool naar de brugklas is geregeld.

Van Basis naar Brug beschrijft de aanmeldprocedure voor ouders/leerlingen en de leerkrachten van groep 8 van de basisschool.

 

De procedure

In het (voor)laatste jaar van de basisschool oriënteren leerlingen en hun ouders zich op de middelbare scholen. Vaak heeft hun basisschoolleerkracht dan al aangegeven naar welk type school het best gekeken kan worden. Voor 1 maart voeren de leerling van groep 8, de ouders en de leerkracht een adviesgesprek. Het advies van de basisschool is bindend.
De basisschool zorgt ervoor dat de gegevens van de leerling voor 1 april bij de juiste middelbare school terechtkomen. In de weken die dan volgen, neemt de middelbare school contact op met de basisschool om de leerling te bespreken en over te dragen.

Heeft u 13 april 2023 te horen gekregen dat uw kind niet geplaatst kan worden op de school van zijn/haar eerste keuze door loting? Op de volgende scholen is er nog plaats:

 

’t Atrium –  4x VWO

’t Hooghe Landt – 20x GL/TL t/m HAVO – 20x HAVO t/m VWO

Amersfoortse Berg – 8x HAVO – 14x HAVO t/m VWO – 21x VWO

Amsfort College – 6x GL/TL

Corlaer College – 14x GL/TL t/m HAVO – 20x HAVO t/m VWO – 4x VWO

Farel College – Op alle niveaus nog plek

Griftland College (Soest) – 30x GL/TL t/m HAVO – 30x HAVO t/m VWO – 10x VWO

Guido de Bres – Op alle niveaus nog plek

Het Element – 20x BBL – 20x BBL t/m KBL – 20x KBL

Het Nieuwe Eemland – 30x GL/TL t/m HAVO – 15x HAVO t/m VWO – 20x VWO

Mavo Muurhuizen – 69x GL/TL – We hebben plek voor leerlingen met tl en tl-havo advies

Oostwende College – 6x BBL – 6x BBL t/m KBL – 8x KBL t/m GL/TL – 11x GL/TL – 11x GL/TL t/m HAVO – 13x HAVO – 10x HAVO t/m VWO – 10x VWO

Trivium College – 5x BBL t/m KBL

Waldheim-mavo ( Baarn) – 25x GL/TL – vmbo KBL t/m GL/TL en vmbo GL/TL t/m havo zijn ook welkom.

Yuverta – 8x BBL – 15x KBL – 8x GL/TL – Met deze aantallen zitten de geplande klassen vol. Evt. kunnen we een extra k/g/t klas erbij hebben, maar daarvoor moeten minimaal 20 leerlingen worden aangemeld.

U kunt uw kind uiterlijk 20 april nog inschrijven op één van bovengenoemde scholen.

Vijf weken voor het einde van het schooljaar krijgt een leerling bericht van plaatsing. Vlak voor de zomervakantie hebben alle leerlingen een kennismakingsochtend op hun nieuwe school.

Hieronder zijn alle stappen van de procedure in een tijdlijn geplaatst:

 

Tijdlijn

november tot en met februari

Leerlingen en hun ouders bezoeken de open dagen en andere informatiebijeenkomsten op de middelbare scholen. Voor een overzicht van scholen kunt u ook kijken op http://www.swveemland.nl/scholen-in-de-regio/

Ouders/Leerling
VO-school
voor 1 maart

Op de basisschool vindt een adviesgesprek plaats met (de leerling en) de ouders. De basisschool geeft uiterlijk 1 maart een eenduidig advies aan de ouders. Dit advies is bindend en ouders ondertekenen dit.

Ouders/Leerling
Basisschool
voor 1 april

De basisschool registreert het advies in BRONHet Basisregister Onderwijs heeft de gegevens van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s. en zorgt dat in OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. alle gegevens van de leerling komen te staan.

Basisschool
voor 1 april

Ouders ontvangen van de basisschool een overzicht van de gegevens die in OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. zijn geregistreerd. Ook krijgen zij het formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’. Dit formulier tekenen zij voor ‘gezien’. Daarnaast vullen de ouders het aanmeldformulier van de school van keuze in.

Ouders/Leerling
Basisschool
voor 1 april

Voor de aanmelding van leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben op het voortgezet onderwijs, levert de basisschool aanvullende informatie aan. Voor leerlingen die naar het voorgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gaan, is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer informatie is te vinden onder links en downloads.

VO-school
Basisschool
uiterlijk 1 april

De basisschool verstuurt het formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in regio Eemland’ samen met het aanmeldformulier van de school naar keuze, naar de middelbare school. Op deze dag zijn de aanmeldingen vanuit het PO bij alle VO-scholen bekend.

Ouders/Leerling
Basisschool
vanaf 3 april

De middelbare scholen kunnen alle informatie over de aanmeldingen ophalen uit OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. De middelbare scholen nemen contact op met de basisscholen om alle aangemelde leerlingen te bespreken. Dit is de ‘warme overdracht’.

VO-school
Basisschool
vanaf 13 april

Een enkele keer komt het voor dat een school meer aanmeldingen krijgt dan er leerlingen geplaatst kunnen worden. Dan wordt er geloot. In dat geval ontvangen de ouders van de leerlingen die uitgeloot zijn 13 april  hierover digitaal bericht met een overzicht van de VO-scholen die nog wel plaats hebben. Zij kunnen zich vervolgens tot en met 20 april aanmelden bij een andere VO-school. Of scholen verwachten dat loting voor hun school nodig zal zijn, kan het best bij de betreffende school worden nagevraagd. Op vrijdag 21 april hebben alle uitgelote leerlingen een VO-school.

VO-school
uiterlijk 1 juni

In april maken de leerlingen uit groep 8 de eindtoets. De basisschool geeft de uitslag van de toets uiterlijk 1 juni door aan het voortgezet onderwijs. Als een leerling bij de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies, dan kan de basisschool het advies heroverwegen en aanpassen. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het advies niet aan.

Basisschool
5 weken voor de zomervakantie

De leerling en zijn ouders ontvangen bericht over de definitieve plaatsing op de middelbare school. Dit is jaarlijks de tweede woensdag in juni. In 2023 is dit woensdag 14 juni.

VO-school
voor de zomervakantie

Op woensdagochtend in de voorlaatste week voor de zomervakantie is er een kennismakingsochtend op de nieuwe middelbare school. De leerlingen ontmoeten dan hun klasgenoten en hun mentor(en). Ook kunnen zij deze dag hun “Dit ben ik!”-werkstuk inleveren. Uitleg over dit werkstuk is hier te downloaden.

Ouders/Leerling
VO-school

Meer informatie

Veelgestelde
vragen
Links &
Downloads