Welkom bij van Basis naar Brug

In de regio Amersfoort maken jaarlijks veel leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van de basisschool naar de brugklas is geregeld.

Van Basis naar Brug beschrijft de aanmeldprocedure voor ouders/leerlingen en de leerkrachten van groep 8 van de basisschool.

Uitgeloot?
Als u onlangs bericht gehad heeft dat uw kind is uitgeloot op de school (’t Atrium of J.v. Oldenbarnevelt) waar u uw kind had aangemeld, dan betekent dit dat u uw kind opnieuw moet aanmelden op één van de scholen waar nu nog plek is. Om dit soepel te laten verlopen hebben wij in onderstaand overzicht aangegeven hoeveel plek er is. Op de scholen pagina staat de aanmeldingslink voor de scholen open tot en met 17 april. Het is de bedoeling dat u een eerste en tweede keus aangeeft. U ontvangt op 19 april bericht over de plaatsing van uw kind.

‘t Atrium geen plek
Amersfoortse Berg geen plek
Amsfort College vmbo GL/TL: 23
Corderius College vmbo GL/TL t/m havo: 11, havo t/m vwo: 3, vwo: 25
Corlaer College, Nijkerk havo t/m vwo: 15
Farel College vmbo GL/TL t/m havo: 3, havo: 5, havo t/m vwo: 5, vwo: 15
Focus College vmbo KBL t/m GL/TL:35, vmbo GL/TL: 50, vmbo GL/TL t/m havo: 50
Griftland College, Soest vmbo GL/TL t/m havo: 30, havo t/m vwo: 30, vwo: 8
Guido havo: 6, havo t/m vwo: 10, vwo: 6
Het Baarnsch Lyceum, Baarn havo: 5
Het Element geen plek
Het Nieuwe Eemland vmbo GL/TL t/m havo: 10, havo t/m vwo: 25, vwo: 6
J.v. Oldenbarnevelt geen plek
Mavo Muurhuizen vmbo GL/TL: 43
Oostwende College, Bunschoten vmbo KBL t/m GL/TL: 10, vmbo GL/TL: 10, vmbo GL/TL t/m havo: 10, havo: 10, havo t/m vwo: 10, vwo: 10
t Hooghe Landt geen plek
Vathorst havo t/m vwo: 19
VMBO Trivium College (alleen plek op vmbo BBL t/m KBL)
Waldheim-mavo, Baarn vmbo GL/TL: 10
Yuverta vmbo KBL t/m GL/TL: 30, vmbo GL/TL: 30

 

De procedure

In het (voor)laatste jaar van de basisschool oriënteren leerlingen en hun ouders zich op de middelbare scholen. Vaak heeft hun basisschoolleerkracht dan al aangegeven naar welk type school het best gekeken kan worden.

  • Leerlingen van groep 8 ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken de doorstroomtoets in februari.
  • Leerlingen van groep 8 en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, digitaal aan op de middelbare school (vo).
  • De basisschool zorgt ervoor dat de benodigde gegevens van de leerling voor 1 april bij de juiste middelbare school terechtkomen.

In de weken die dan volgen, neemt de middelbare school contact op met de basisschool om de leerling te bespreken en over te dragen. Tien weken na 1 april krijgt een leerling bericht van plaatsing. Vlak voor de zomervakantie hebben alle leerlingen een kennismakingsochtend op hun nieuwe school.

Hieronder zijn alle stappen van de procedure in een tijdlijn geplaatst:

 

Tijdlijn

november tot en met februari

Leerlingen en hun ouders bezoeken de open dagen en andere informatiebijeenkomsten op de middelbare scholen.

Ouders/Leerling
VO-school
tussen 10 en 31 januari

Leerlingen van groep 8 ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

Ouders/Leerling
Basisschool
februari

Leerlingen maken de doorstroomtoets in februari.

Ouders/Leerling
Basisschool
uiterlijk 24 maart

Op de basisschool vindt een adviesgesprek plaats met (de leerling en) de ouders. De basisschool geeft uiterlijk 24 maart een, bij voorkeur eenduidig, advies aan de ouders. Dit advies is bindend en ouders ondertekenen dit.

Ouders/Leerling
Basisschool
voor 1 april

Ouders ontvangen van de basisschool een overzicht van de gegevens die in OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. zijn geregistreerd. Ook krijgen zij het formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’. Dit formulier tekenen zij voor ‘gezien’.

Daarnaast vullen de ouders, tussen 25 en 31 maart, het digitale aanmeldformulier van de school van keuze in en versturen deze digitaal.

Ouders/Leerling
Basisschool
voor 1 april

De basisschool registreert het advies in BRONHet Basisregister Onderwijs heeft de gegevens van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s., zorgt dat in OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. alle gegevens van de leerling komen te staan en voegt digitaal het ingevulde formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’ als bijlage in OSO bij.
Voor de aanmelding van leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben op het voortgezet onderwijs, levert de basisschool aanvullende informatie aan. Voor leerlingen die naar het voorgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gaan, is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer informatie is te vinden onder links en downloads.

Basisschool
1 april

Op deze dag zijn de aanmeldingen bij alle VO-scholen bekend.

VO-school
vanaf 2 april

De middelbare scholen kunnen alle informatie over de aanmeldingen ophalen uit OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. De middelbare scholen nemen contact op met de basisscholen om alle aangemelde leerlingen te bespreken. Dit is de ‘warme overdracht’.

VO-school
Basisschool
vanaf 11 april

Een enkele keer komt het voor dat een school meer aanmeldingen krijgt dan er leerlingen geplaatst kunnen worden. Dan wordt er geloot. In dat geval ontvangen de ouders van de leerlingen die uitgeloot zijn 11 april hierover digitaal bericht met een overzicht van de VO-scholen die nog wel plaats hebben. Zij kunnen zich vervolgens tot en met 17 april aanmelden bij een andere VO-school. Of scholen verwachten dat loting voor hun school nodig zal zijn, kan het best bij de betreffende school worden nagevraagd. Op vrijdag 19 april hebben alle uitgelote leerlingen een VO-school.

VO-school
10 weken na 1 april

De leerling en zijn ouders ontvangen bericht over de definitieve plaatsing op de middelbare school. In 2024 is dit maandag 10 juni.

VO-school
voor de zomervakantie

Op woensdagochtend in de voorlaatste week voor de zomervakantie is er een kennismakingsochtend op de nieuwe middelbare school. De leerlingen ontmoeten dan hun klasgenoten en hun mentor(en). Ook kunnen zij deze dag hun “Dit ben ik!”-werkstuk inleveren. Uitleg over dit werkstuk is hier te downloaden.

Ouders/Leerling
VO-school

Meer informatie

Veelgestelde
vragen
Links &
Downloads