Welkom bij van Basis naar Brug

In de regio Amersfoort (Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten) maken jaarlijks veel leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van de basisschool naar de brugklas is geregeld.

Van Basis naar Brug beschrijft de aanmeldprocedure voor ouders/leerlingen en de leerkrachten van groep 8 van de basisschool. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact  met ons op.

De procedure

In het (voor)laatste jaar van de basisschool oriënteren leerlingen en hun ouders zich op de middelbare scholen. Vaak heeft hun basisschoolleerkracht dan al aangegeven naar welk type school het best gekeken kan worden. Voor 1 maart voeren de leerling van groep 8, de ouders en de leerkracht een adviesgesprek. Het advies van de basisschool is bindend.
De basisschool zorgt ervoor dat de gegevens van de leerling voor 15 maart bij de juiste middelbare school terechtkomen. In de weken die dan volgen, neemt de middelbare school contact op met de basisschool om de leerling te bespreken en over te dragen. Vijf weken voor het einde van het schooljaar krijgt een leerling bericht van plaatsing. Vlak voor de zomervakantie hebben alle leerlingen een kennismakingsochtend op hun nieuwe school.

Hieronder zijn alle stappen van de procedure in een tijdlijn geplaatst:

 

Tijdlijn

november tot en met februari

Leerlingen en hun ouders bezoeken de open dagen en andere informatiebijeenkomsten op de middelbare scholen.

Ouders/Leerling
VO-school
voor 1 maart

Op de basisschool vindt een adviesgesprek plaats met (de leerling en) de ouders. De basisschool geeft uiterlijk 1 maart een eenduidig advies aan de ouders. Dit advies is bindend en ouders ondertekenen dit.

Ouders/Leerling
Basisschool
voor 15 maart

De basisschool registreert het advies in BRONHet Basisregister Onderwijs heeft de gegevens van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s. en zorgt dat in OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. alle gegevens van de leerling komen te staan.

Basisschool
voor 15 maart

Ouders ontvangen van de basisschool een overzicht van de gegevens die in OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. zijn geregistreerd. Ook krijgen zij het formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’. Dit formulier tekenen zij voor ‘gezien’. Daarnaast vullen de ouders het aanmeldformulier van de school van keuze in.

Ouders/Leerling
Basisschool
voor 15 maart

Voor de aanmelding van leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben op het voortgezet onderwijs, levert de basisschool aanvullende informatie aan. Voor leerlingen die naar het voorgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gaan, is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

VO-school
Basisschool
15 maart

De basisschool verstuurt het formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in regio Eemland’ samen met het aanmeldformulier van de school naar keuze, naar de middelbare school.

Ouders/Leerling
Basisschool
vanaf 16 maart

De middelbare scholen kunnen alle informatie over de aanmeldingen ophalen uit OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. De middelbare scholen nemen contact op met de basisscholen om alle aangemelde leerlingen te bespreken. Dit is de ‘warme overdracht’.

VO-school
Basisschool
vanaf 16 maart

Een enkele keer komt het voor dat een school meer aanmeldingen krijgt dan er leerlingen geplaatst kunnen worden. Dan wordt er geloot. In dat geval ontvangen leerlingen die uitgeloot zijn rond 25 maart een overzicht van de scholen die nog wel plaats hebben. Zij kunnen zich vervolgens uiterlijk 29 maart aanmelden bij een andere school. Of scholen verwachten dat loting voor hun school nodig zal zijn, kan het best bij de betreffende school worden nagevraagd.

VO-school
uiterlijk 1 juni

In april maken de leerlingen uit groep 8 de eindtoets. De basisschool geeft de uitslag van de toets uiterlijk 1 juni door aan het voortgezet onderwijs. Als een leerling bij de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies, dan kan de basisschool het advies heroverwegen en aanpassen. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het advies niet aan.

Basisschool
5 weken

De leerling en zijn ouders ontvangen bericht over de definitieve plaatsing op de middelbare school. In 2019 is dat op woensdag 12 juni. 

VO-school
voor de zomervakantie

Op woensdagochtend in de voorlaatste week voor de zomervakantie is er een kennismakingsochtend op de nieuwe middelbare school. De leerlingen ontmoeten dan hun klasgenoten en hun mentor(en). Ook kunnen zij deze dag hun “Dit ben ik!”-werkstuk inleveren. Uitleg over dit werkstuk is hier te downloaden.

Ouders/Leerling
VO-school

Meer informatie

Veelgestelde
vragen
Links &
Downloads