Welkom bij van Basis naar Brug

In de regio Amersfoort maken jaarlijks veel leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van de basisschool naar de brugklas is geregeld.

Van Basis naar Brug beschrijft de aanmeldprocedure voor ouders/leerlingen en de leerkrachten van groep 8 van de basisschool. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact  met ons op.

Aangepaste informatiebijeenkomsten

Normaal gesproken organiseren de middelbare scholen van december tot en met februari verschillende open dagen, informatiebijeenkomsten en lesmiddagen voor basisschoolleerlingen en hun ouders. Vanwege corona is het helaas dit jaar niet mogelijk om grote groepen in de school te ontvangen. Daarom hebben de middelbare scholen in de regio Amersfoort gekeken hoe leerlingen van groep 8 toch zo goed mogelijk kennis kunnen maken met de scholen.

Hoe dat in z’n werk gaat, staat hier beschreven.

De procedure

In het (voor)laatste jaar van de basisschool oriënteren leerlingen en hun ouders zich op de middelbare scholen. Vaak heeft hun basisschoolleerkracht dan al aangegeven naar welk type school het best gekeken kan worden. Voor 1 maart voeren de leerling van groep 8, de ouders en de leerkracht een adviesgesprek. Het advies van de basisschool is bindend.
De basisschool zorgt ervoor dat de gegevens van de leerling voor 12 maart bij de juiste middelbare school terechtkomen. In de weken die dan volgen, neemt de middelbare school contact op met de basisschool om de leerling te bespreken en over te dragen. Vijf weken voor het einde van het schooljaar krijgt een leerling bericht van plaatsing. Vlak voor de zomervakantie hebben alle leerlingen een kennismakingsochtend op hun nieuwe school.

Hieronder zijn alle stappen van de procedure in een tijdlijn geplaatst:

 

Tijdlijn

november tot en met februari

Leerlingen en hun ouders bezoeken de open dagen en andere informatiebijeenkomsten op de middelbare scholen. Voor een overzicht van scholen kunt u ook kijken op http://www.swveemland.nl/scholen-in-de-regio/

Ouders/Leerling
VO-school
voor 1 maart

Op de basisschool vindt een adviesgesprek plaats met (de leerling en) de ouders. De basisschool geeft uiterlijk 1 maart een eenduidig advies aan de ouders. Dit advies is bindend en ouders ondertekenen dit.

Ouders/Leerling
Basisschool
voor 12 maart

De basisschool registreert het advies in BRONHet Basisregister Onderwijs heeft de gegevens van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s. en zorgt dat in OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. alle gegevens van de leerling komen te staan.

Basisschool
voor 12 maart

Ouders ontvangen van de basisschool een overzicht van de gegevens die in OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. zijn geregistreerd. Ook krijgen zij het formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’. Dit formulier tekenen zij voor ‘gezien’. Daarnaast vullen de ouders het aanmeldformulier van de school van keuze in.

Ouders/Leerling
Basisschool
voor 12 maart

Voor de aanmelding van leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben op het voortgezet onderwijs, levert de basisschool aanvullende informatie aan. Voor leerlingen die naar het voorgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gaan, is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer informatie is te vinden onder links en downloads.

VO-school
Basisschool
12 maart

De basisschool verstuurt het formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in regio Eemland’ samen met het aanmeldformulier van de school naar keuze, naar de middelbare school. Op deze dag zijn de aanmeldingen vanuit het PO bij alle VO-scholen bekend.

Ouders/Leerling
Basisschool
vanaf 15 maart

De middelbare scholen kunnen alle informatie over de aanmeldingen ophalen uit OSODe Digitale Overstapservice Onderwijs is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt. De middelbare scholen nemen contact op met de basisscholen om alle aangemelde leerlingen te bespreken. Dit is de ‘warme overdracht’.

VO-school
Basisschool
vanaf 17 maart

Een enkele keer komt het voor dat een school meer aanmeldingen krijgt dan er leerlingen geplaatst kunnen worden. Dan wordt er geloot. In dat geval ontvangen de ouders van de leerlingen die uitgeloot zijn maandag 22 maart 2021 hierover digitaal bericht met een overzicht van de VO-scholen die nog wel plaats hebben. Zij kunnen zich vervolgens tot en met 25 maart 2021 aanmelden bij een andere VO-school. Of scholen verwachten dat loting voor hun school nodig zal zijn, kan het best bij de betreffende school worden nagevraagd. Op vrijdag 26 maart 2021 hebben alle uitgelote leerlingen een VO-school.

VO-school
uiterlijk 1 juni

In april maken de leerlingen uit groep 8 de eindtoets. De basisschool geeft de uitslag van de toets uiterlijk 1 juni door aan het voortgezet onderwijs. Als een leerling bij de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies, dan kan de basisschool het advies heroverwegen en aanpassen. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het advies niet aan.

Basisschool
5 weken

De leerling en zijn ouders ontvangen bericht over de definitieve plaatsing op de middelbare school. Dit is jaarlijks de tweede woensdag in juni.

VO-school
voor de zomervakantie

Op woensdagochtend in de voorlaatste week voor de zomervakantie is er een kennismakingsochtend op de nieuwe middelbare school. De leerlingen ontmoeten dan hun klasgenoten en hun mentor(en). Ook kunnen zij deze dag hun “Dit ben ik!”-werkstuk inleveren. Uitleg over dit werkstuk is hier te downloaden.

Ouders/Leerling
VO-school

Meer informatie

Veelgestelde
vragen
Links &
Downloads