Uitslag eindtoets

oktober 1, 2018 2:29 pm Gepubliceerd door

Een eindtoets is verplicht bij de aanmelding voor het VO. Er is een aantal uitgangspunten betreffende de uitslag van de eindtoets:

  • De uitslag van de eindtoets mag geen rol spelen bij de toelating.
  • Indien de eindtoets afwijkt van het advies, wordt er altijd contact door basisschool opgenomen met de school waar de leerling aangemeld is.
  • Heeft een leerling bij de eindtoets hoger gescoord dan het advies, dan neemt de basisschool het schooladvies in heroverweging. Eventueel past de basisschool het schooladvies aan.
  • Is de eindtoets juist minder goed gemaakt dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast.
  • Bij herziening van het schooladvies na de aanmeldingsdatum zal de VO-school dit beschouwen als een nieuwe aanmelding en plaatsing mede laten afhangen van de beschikbare ruimte.