Aanmelding van leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben

oktober 1, 2018 2:26 pm Gepubliceerd door

Als een leerling op het voortgezet onderwijs mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, heeft de middelbare school bij de aanmelding aanvullende informatie nodig (zie hieronder). Aan de hand daarvan stelt de school vast welke ondersteuning noodzakelijk is en of de school die kan bieden. De school bepaalt op basis van deze aanmelding of de leerling geplaatst kan worden of niet.

Het voortgezet onderwijs heeft Zorgplicht. Kan een leerling niet geplaatst worden op de school van aanmelding, dan zal die school samen met de ouders zoeken naar een passende plek voor de leerling op een andere school.

De aanvullende informatie voor de aanmelding van leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben op het voortgezet onderwijs bestaat uit:

  • Algemene gegevens
  • Integratief beeld; de docent geeft aan waarom er een ondersteuningsplan nodig is
  • Stimulerende factoren
  • Belemmerende factoren
  • Onderwijsbehoeften Cognitief en Pedagogisch
  • Ondersteuningsbehoeften
  • Interventies
  • Uitstroomniveau en advies van de basisschool