Heroverwegen van advies

oktober 1, 2018 2:44 pm Gepubliceerd door
  • Als een leerling bij de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies dan kan de basisschool het advies heroverwegen en aanpassen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Indien het advies wordt gewijzigd, dient het basisschool dit te melden aan het VO. Ook in BRONHet Basisregister Onderwijs heeft de gegevens van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s. moet de wijziging doorgevoerd worden.
  • Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het advies niet aan en krijgt deze leerling de kans te laten zien dat hij/zij het geadviseerde onderwijstype aan kan.
  • Bij herziening van het schooladvies na de aanmeldingsdatum zal de VO-school dit beschouwen als een nieuwe aanmelding en plaatsing mede laten afhangen van de beschikbare ruimte.