Loting

oktober 17, 2018 3:43 pm Gepubliceerd door

Het kan gebeuren dat een school zoveel aanmeldingen krijgt dat het gebouw niet groot genoeg is om iedereen te plaatsen. De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort hebben afgesproken gezamenlijk voor een oplossing te zorgen wanneer er sprake is van over-aanmelding op één of meer scholen.

De scholen maken uiterlijk 26 januari via hun eigen website bekend met hoeveel bruglassen zij in het komende schooljaar van start gaan. Het komt niet vaak voor, maar mocht een school meer aanmeldingen krijgen dan er leerlingen geplaatst kunnen worden, dan wordt er geloot.

De criteria voor de loting kunnen per school verschillen. De scholen publiceren deze criteria voor 26 januari op hun website, ook als zij verwachten dat loting niet nodig zal zijn. Een school die toch moet loten, stuurt de uitgelote leerlingen op 11 april  een bericht waarin ook vermeld staat op welke scholen er nog voldoende plek is. De leerling meldt zich vervolgens uiterlijk 17 april aan op één van die scholen, rekening houdend met het advies dat hij/zij heeft gekregen.

In de regio Amersfoort is er een rijk aanbod aan goede scholen. Over-aanmelding komt slechts in een enkel geval voor en alleen dan wordt er tot loting overgegaan. Mocht een leerling uitgeloot zijn, dan heeft hij nog steeds veel te kiezen. Of scholen verwachten dat loting voor hun school nodig zal zijn, kan het best bij de betreffende school worden nagevraagd.