Toelaatbaarheidsverklaring bij VSO en praktijkonderwijs

oktober 1, 2018 2:28 pm Gepubliceerd door

Voor sommige leerlingen kunnen de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs onvoldoende ondersteuning bieden. Zij hebben het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) nodig om goed te kunnen leren. Wanneer dit aan de orde is, vraagt de VO-school bij het Samenwerkingsverband V(S)O Eemland een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs aan. Als de leerling van SO naar VSO gaat, vraagt de VSO-school de TLV aan.
De TLV-commissie van het SWV (samenwerkingsverband) beoordeelt de aanvraag en bepaalt of de leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs. De school voor speciaal onderwijs bepaalt vervolgens of zij een passend onderwijsprogramma kan bieden voor de ondersteuningsbehoefte van die leerling en of die leerling vervolgens kan worden toegelaten.

Praktijkonderwijs is voor leerlingen die op het (speciaal) basisonderwijs maximaal 50% leerrendement hebben op bijvoorbeeld rekenen en begrijpend lezen. Ook voor deze leerlingen vraagt de VO-school een TLV aan en beoordeelt het SWV, op basis van bestaande en landelijk regelgeving, of de leerling toelaatbaar is. Voor meer info: https://www.swveemland.nl/gespecialiseerd-onderwijs/.